pre loader

logo.png

CHALLENGE CUP 2020

 

2-5 September

IT GIET OAN!

Voorwaarden

 • Hij/ zij verklaart deel te nemen voor eigen rekening en risico en zich te onderwerpen aan de "Regels voor Wedstrijden" en alle andere regels waaraan dit evenement onderworpen is.

 • The Marketing & Event Factory B.V. en het wedstrijd comité zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook waaronder begrepen schade aan jacht, opvarenden, derden en aan boord zijn de goederen die direct of indirect in verband met deelname aan de wedstrijden zouden kunnen ontstaan en zij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid bij calamiteiten inclusief dodelijk ongeval. 

 • Tevens voldoet het jacht aan alle veiligheidsvoorschriften volgens cat.3 met toevoeging van een reddingsvlot.

 • Deze inschrijving verplicht u het betreffende inschrijfgeld en de dinerkosten te voldoen.

 • Iedere deelnemer verklaart een WA verzekering met een minimale dekking van euro 2.000.000 per gebeurtenis te hebben.

 • Het is de organisatie toegestaan uw boot van sponsor uitingen te voorzien.

 • Eigen Sponsor uitingen zijn alleen toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen.

 • Door deelname geeft u toestemming voor publicatie van foto¹s waarop u en of uw boot worden afgebeeld in reclame uitingen.

 • Reclame is NIET toegestaan of alleen in overleg. Hiervoor dient u contact op te nemen met de organisatie: jacqueline@challengecupl.nl

 • Bij inschrijving, ook middels internet, is men verplicht het totale bedrag per omgaande over te maken op BANK ING NL31INGB0007958797, t.n.v. The Marketing & Event Factory (TMEF) te Vinkeveen.

 • Het aantal inschrijvingen is beperkt.

 • Datum van inschrijving in combinatie met uw overboeking is bepalend voor deelname.

 • Bij annulering van meer dan 1 maand voor vertrek worden inschrijfgelden / diners gerestitueerd. Bij annulering korter dan 1 maand voor vertrek vindt geen restitutie plaats. 

supporters

logo IYCA.jpg

 

1

The Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club