pre loader

logo.png

 

 

1-4 September 2021

CHALLENGE CUP 

Notice of Race - Wedstrijd aankondiging

CHAMPAGNE KREEFT & OESTER RACE – TOUR 2016

Scheveningen – Blankenberge – Scheveningen

22 - 25 juni 2016 

The Marketing & Event Factory organiseert in samenwerking met IYCA (International Yacht Club Amsterdam, de organiserende autoriteit) en met medewerking van Jachtclub Scheveningen en VVE Blankenberge van 22 - 25 juni 2016 een Wedstrijd en Toertocht: Scheveningen naar Blankenberge en Blankenberge naar Scheveningen.

 

 1      Regels

1.1  De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2  De boten moeten voldoen aan ISAF Offshore Special Regulations (OSR) 2016-2017, categorie 3 met life raft.

1.3  Voor de ORC Two Handed klasse geldt dat het gebruik van een stuurautomaat of windvaanstuurinrichting is toegestaan. Dit wijzigt RvW 52.

1.4  Enkele wedstrijdregels worden gewijzigd. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.5  Indien de organisatie een vlag of boegsticker verstrekt, moeten deelnemende boten die aan het achterstag resp. op de boeg voeren.

 

2      Reclame

2.1  Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

2.2  IRC Rule Part C is van toepassing, reclame in overeenstemming met ISAF Regulation 20 is dus toegestaan. 

3      Deelnamerecht en inschrijving

3.1  De wedstrijden worden uitgeschreven voor IRC en ORC-Club, ORC Two Handed en ongemeten boten alsmede multihulls waarvan de lengte over alles niet minder dan 28 ft. mag bedragen. De ongemeten boten en multihulls die willen deelnemen krijgen een door het wedstrijdcomité toegekende handicap (SW factor voor ongemeten monohulls, resp. Texel rating voor multihulls)

3.2  Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door complete invulling van het inschrijfformulier op de website: https://www.challengecup.nl en betaling van het verschuldigde inschrijfgeld op rekening nummer van ING bank 7958797 t.n.v. The Marketing & Event Factory (TMEF) te Vinkeveen.

3.3  Sluitingsdatum voor de inschrijving is 20 juni 2016

4      Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor 2015 bedraagt € 195,= per jacht. Dit is exclusief liggelden in Nederland en België.

5      Reserve

6      Programma van wedstrijden en toertocht.

Woensdag 22 juni 2016 (Scheveningen)

  • 18.00 – 20.00 uur aanmelden bij Regatta office. 
  • 21.30 Skippersbriefing
  • 23.00 uitvaren en tussen 23.30 en middernacht eerste start van de wedstrijd en toertocht naar Blankenberg

Donderdag 23 juni 2016 (Blankenberge)

  • 21.00 uur Uitslag eerste etappe: Scheveningen-Blankenberge

Vrijdag 24 juni 2016 (Blankenberge)

  • 12.00 uur eerste start van wedstrijd en toertocht naar Scheveningen

Zaterdag 25 juni (Scheveningen)

  • 10.00 uur Uitslag en prijsuitreiking Champagne Kreeft en Oester Race

 

7      Meting / inspecties

7.1  Ieder jacht kan, zonder melding vooraf, te allen tijde worden onderworpen aan controles op veiligheidsvoorschriften (OSR cat. 3 met life raft) en klassenvoorschriften, inclusief metingen,

7.2  Indien geconstateerde tekortkomingen niet worden hersteld kan het wedstrijdcomité zonder verhoor een boot uitsluiten of een andere straf opleggen. Dit wijzigt regel 64.1 RvW. 

8      Wedstrijdbepalingen

8.1  De definitieve wedstrijdbepalingen worden uitgereikt bij de inschrijving/registratie in het Regatta Office, gevestigd in het clubhuis van de Jachtclub Scheveningen

8.2  De voorlopige wedstrijdbepalingen worden z.s.m. gepubliceerd op de website https://www.challengecup.nl

9      Wedstrijd- en Startgebied

9.1  Het wedstrijdgebied is de Noordzee tussen Scheveningen, Nederland en Blankenberge, België.

9.2  De omgeving van de startgebieden bij Scheveningen en bij Blankenberge worden nader aangegeven en gedefinieerd in de wedstrijdbepalingen.

10   Banen

10.1  De afstand van Scheveningen naar Blankenberge is ongeveer 65 NM.

10.2  De Wedstrijd en de Toerklasse van de Champagne Kreeft en Oester Race bestaat uit twee onderdelen:

            1e etappe: Scheveningen – Blankenberge

            2e etappe: Blankenberge – Scheveningen

11    Reserve

12    Scoren

12.1       Het lage punten systeem is van toepassing. (appendix A, RvW, RvW A4).

12.2  De totaal uitslag wordt bepaald door de gecorrigeerde tijd van de cumulatieve gezeilde tijd van de twee etappes.

12.3  Handicapsystemen:

     - ORC: time on time offshore single number

     - IRC: TCC

     - Double handed : time on time offshore;

     - Ongemeten Klassen: SW time on time;

     - Multi hulls: Texel rating 

13   Reserve

14   Reserve

15   Reserve

16    Reserve

17    Radiocommunicatie

17.1  Terwijl hij zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen.

18    Prijzen

18.1  Prijzen voor de wedstrijd worden afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse of  samengevoegde klassen als volgt:

        - deelnemers : 1 – 3   4 – 6   7 of meer 

        - prijzen:             1          2           3      

18.2  Bij minder dan drie starters in een klasse kan het wedstrijdcomité die klasse samenvoegen met een andere klasse.

18.3  Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen worden niet nagezonden.

19    Afwijzing van Aansprakelijkheid\

19.1  De deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de Wedstrijd en/of de Toerklasse. Zie regel RvW 4.

19.2  De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie of de toerklasse tocht.

20    Verzekering

20.1  Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000,- per evenement of equivalent daarvan.

21   Overige Informatie

21.1  Voor overige informatie kan contact op worden genomen met Mw. Jacqueline Terpstra via het e-mailadres: jacqueline@challengecup.nl of via de website: www.challengecup.nl 

________________________________

supporters

logo IYCA.jpgHogoort Logo met Calibri Text.jpgcapetown site.png LAND6035 Logo Dual Brand Terlouw_FC.jpg 

tbfr-logo_800px.jpglogo-Progenion-nl.png Druktemaker.png vveens blondje.png  Aaldering.png  logo_marina_seaport_ijmuiden_2_2_1.pngLogo basisversie met tagline.png

 NLIJV LOGO kleur (2).png Cameraland.pngHorse-energy.nl (1).png   TheFixableswit_op_grijs3-e1551177618425 2.pngSchmeding 1.png.jpg mooi weer.png Die Jongens.png Amsterdam Marina.png