pre loader

logo.png

Serious Sailing Serious Fun

Notice of Race - Wedstrijd aankondiging

2020 versie volgt 1 maart

 

 

Challenge Cup – Race en TOUR 2017

IJmuiden – Lowestoft UK – IJmuiden

6 t/m 9 september 2017 

The Marketing & Event Factory organiseert in samenwerking met IYCA (International Yacht Club Amsterdam, de organiserende autoriteit) en met medewerking van The Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club van 6 – 9 september 2017 de Challenge Cup 2017, een Wedstrijd en Toertocht van IJmuiden naar Lowestoft en van Lowestoft terug naar IJmuiden.

 

 1      Regels

1.1  De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2  De boten moeten voldoen aan ISAF Offshore Special Regulations (OSR) 2016-2017, categorie 3 met life raft.

1.3  Voor de ORC Two Handed klasse geldt dat het gebruik van een stuurautomaat of windvaanstuurinrichting is toegestaan. Dit wijzigt RvW 52.

1.4  Enkele wedstrijdregels worden gewijzigd. De wijzigingen zullen volledig in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

1.5  Indien de organisatie een vlag of boegsticker verstrekt, moeten deelnemende boten die aan het achterstag resp. op de boeg voeren.

 

2      Reclame

2.1  Er mag van boten vereist worden dat ze reclame voeren die is gekozen en verstrekt wordt door de Organiserende Autoriteit.

2.2  IRC Rule Part C is van toepassing, reclame in overeenstemming met ISAF Regulation 20 is dus toegestaan. 

3      Deelnamerecht en inschrijving

3.1  De wedstrijden worden uitgeschreven voor IRC en ORC-Club, ORC Two Handed en ongemeten boten alsmede multihulls waarvan de lengte over alles niet minder dan 28 ft. mag bedragen. De ongemeten boten en multihulls die willen deelnemen krijgen een door het wedstrijdcomité toegekende handicap (SW factor voor ongemeten monohulls, resp. Texel rating voor multihulls)

3.2  Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven door complete invulling van het inschrijfformulier op de website: http://challengecup.nl en betaling van het verschuldigde inschrijfgeld op rekening nummer van ING bank NL31 INGB0007958797 t.n.v. The Marketing & Event Factory (TMEF) te Vinkeveen.

3.3  Sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 september 2017

4      Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor 2017 bedraagt € 200,= per jacht. Dit is exclusief liggelden in Nederland en Engeland.

5      Reserve

6      Programma van wedstrijden en toertocht.

Woensdag 6 september (IJmuiden)

  • 10.00 – 12.00 uur aanmelden bij Regatta office. 
  • 12.30 Skippersbriefing
  • 13.00 uitvaren en vanaf 15.00 uur de eerste start van de wedstrijd en toertocht naar Lowestoft

Donderdag 7 september (Lowestoft)

  • 21.00 uur Uitslag eerste etappe: IJmuiden-Lowestoft

Vrijdag 8 september (Lowestoft)

  • 15.00 uur eerste start van wedstrijd en toertocht naar IJmuiden

Zaterdag 9 september (IJmuiden)

  • Uitslag en prijsuitreiking Challenge Cup

 

7      Meting / inspecties

7.1  Ieder jacht kan, zonder melding vooraf, te allen tijde worden onderworpen aan controles op veiligheidsvoorschriften (OSR cat. 3 met life raft) en klassenvoorschriften, inclusief metingen,

7.2  Indien geconstateerde tekortkomingen niet worden hersteld kan het wedstrijdcomité zonder verhoor een boot uitsluiten of een andere straf opleggen. Dit wijzigt regel 64.1 RvW. 

8      Wedstrijdbepalingen

8.1  De definitieve wedstrijdbepalingen worden uitgereikt bij de inschrijving/registratie in het Regatta Office, gevestigd in het clubhuis in IJmuiden

8.2  De voorlopige wedstrijdbepalingen worden z.s.m. gepubliceerd op de website http://challengecup.nl

9      Wedstrijd- en Startgebied

9.1  Het wedstrijdgebied is de Noordzee tussen IJmuiden Nederland en Lowestoft, Engeland.

9.2  De omgeving van de startgebieden bij IJmuiden en bij Lowestoft worden nader aangegeven en gedefinieerd in de wedstrijdbepalingen.

10   Banen

10.1  De afstand van IJmuiden naar Lowestoft is ongeveer 100 NM.

10.2  De Wedstrijd en de Toerklasse van de Challenge Cup bestaat uit twee onderdelen:

            1e etappe: IJmuiden – Lowestoft UK

            2e etappe: Lowestoft UK – IJmuiden

11    Reserve

12    Scoren

12.1  Het lage punten systeem is van toepassing. (appendix A, RvW, RvW A4).

12.2  De totaal uitslag wordt bepaald door de gecorrigeerde tijd van de cumulatieve gezeilde tijd van de twee etappes.

12.3  Handicapsystemen:

     - ORC: time on time offshore single number

     - IRC: TCC

     - Double handed : time on time offshore;

     - Ongemeten Klassen: SW time on time;

     - Multi hulls: Texel rating 

13   Reserve

14   Reserve

15   Reserve

16   Reserve

17    Radiocommunicatie

17.1  Terwijl hij zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden, noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen.

18    Prijzen

18.1  Prijzen voor de wedstrijd worden afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse of  samengevoegde klassen als volgt:

        - deelnemers : 1 – 3   4 – 6   7 of meer 

        - prijzen:             1          2           3      

18.2  Bij minder dan drie starters in een klasse kan het wedstrijdcomité die klasse samenvoegen met een andere klasse.

18.3  Tijdens de prijsuitreiking niet in ontvangst genomen prijzen worden niet nagezonden.

19    Afwijzing van Aansprakelijkheid\

19.1  De deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de Wedstrijd en/of de Toerklasse. Zie regel RvW 4.

19.2  De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie of de toerklasse tocht.

20    Verzekering

20.1  Elke deelnemende boot dient verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000,- per evenement of equivalent daarvan.

21   Overige Informatie

21.1  Voor overige informatie kunt u terecht op de website www.challengecup.nl of direct contact opnemen met Jacqueline Terpstra via het e-mailadres: jacqueline@challengecup.nl

supporters

logo IYCA.jpgMovingIntelligence.pngsupporter-gaastra.pngsupporter-Schmidt.png